Riskli Yapı Tespiti

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Bakanlıkça lisanslandırılmış olan Uğur Yapı Denetim 'e başvurarak binanızın Riskli Yapı Tespitini hazırlatmanız yeterlidir. Riskli Yapı Tespit raporu alabilmeniz için 1 Binadan 1 Kişinin UĞUR YAPI DENETİM 'e başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Ortak Kararına gerek yoktur. Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Riskli Yapı Tespit Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

  • Varsa mevcut binanızın eski projeleri, yoksa ilgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığına dair resmi yazı.
  • Varsa binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;
  • Bakanlık Lisanslı Kuruluşu Uğur Yapı Denetim ’e Başvuru Dilekçesi
  • Tapu Fotokopisi ( Daire Tapusu, Kat Mülkiyetiniz, “İskanınız” yok ise daireye ait Hisseli Arsa Tapusu)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Tc Kimlik No )
  • Tapudan kat maliklerini ve arsa oranlarını belirten bağımsız bölüm listesini gösterir belge, ( Tapu Takyidat Belgesi)
  • Belediyenin numarataj servisinden binanızın tam açık adres bilgisi ( Resmi yazı olarak )