KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA SÜRECİ

Ülkemizde, kentsel dönüşüm çalışmaları yerel yönetimlerin yer seçimi yaparak belediye meclis kararı alınması sonucu başlamaktadır.

Yerel yönetimler alınan meclis kararı ile birlikte Toplu Konut daresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi sonucu önprotokol imzalanır.

İmzalanan önprotokol de yerel yönetimler 6 aylık süre zarfında harita işlemleri, hak sahipliği tespiti, zemin etüd çalışmaları, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Hazırlanan çalışmalar; Toplu Konut Ġdaresi tarafından incelenerek yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalar sürdürülmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM’ DEN NASIL YARARLANIRIM ?

Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evinizi; VAN depreminden sonra yürürlüğe girmiş 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) ile yeniden inşaa edebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm; Bakanımız Sn. Erdoğan BAYRAKTAR’ ın da belirttiği gibi (riskli alanlar hariç) vatandaş talebi ile gerçekleşmektedir.

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı, DİLEKÇE, tapudan alınmış Bağımsız Bölüm listesi ile Bakanlıkça Lisanslandırılmış Uğur Yapı Denetim'e başvuruda bulunması yeterli.

Binanızda gerekli teknik incelemeleri yapacak ve Binanız için Deprem Risk Raporu hazırlayacaktır. Raporun Bakanlıkça onayın ile Bakanlık binanın Tapu kaydına Risklidir Şerhi koyar.

Şerh yazısının bir örneği tüm kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 15 gün içinde Bakanlığa; Deprem Risk Raporu için itirazda bulunabilir. Üniversite hocalarından oluşmuş İtiraz Komisyonu; hazırlanmış Raporu inceler ve son kararını verir. Eğer komisyon kararı da binanın Riskli olduğu yönünde olur ise Artık Mahkemeden Yürütmeyi durdurma kararı dahi alamazsınız.

Yukarıda anlattığım 1nci aşama ile Binanız Resmi olarak Kentsel Dönüşüme kapsamında RİSKLİ bir BİNADIR. Bu süreç yaklaşık 1,5 ay ila 2 ay sürmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ Ve KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NASIL ALACAĞIZ?

Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamına girmiş riskli bina mülk sahipleri ve kiracıları için kredi ve kira yardımı teşvikleri vardır. Bunların detaylarına girmek gerekirse;

1) Binada Mülk Sahibi Olanlar için Kentsel dönüşüm Kredisi ve Kira Yardımı;

  • Riskli binanızı yaptırırken eğer fazla katınız yok ise Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak istediğiniz bir inşaat şirketine yeni binanızı taahhüt yolu ile yaptırabilirsiniz.
  • Bağımsız Bölüm Başı Kredi : 100.000 TL
  • Vadesi 24 ay ila 120 ay
  • Faiz oranları aylık 0.35 -0.45
  • Eğer imardan dolayı binanıza fazla kat geliyor ve kat karşılığı bir müteahhit ile inşaatınızı yaptırıyor ve kentsel dönüşüm kredisine ihtiyacınız yok ise Kira yarımından yararlanabilirsiniz. Kira Yardımı 18 ay boyunca aylık 650 TL olup; geri ödemesizdir.
  • Aynı anda hem kentsel dönüşüm kredisi hem de kira yardımı kullanamazsınız bunlardan 1 tanesini seçmeniz gerekmektedir.
  • Eğer riskli Binada mülk sahibi olarak kredi ve kira yardımı kullanmıyorsanız başka bir yerden kendilerine daire alırken riskli binadan dolayı hak sahibi oldukları kentsel dönüşüm kredisini bu daireyi alırken kullanabilirler böylece ciddi bir finansman da sağlamış olurlar.

2) Kiracılar için Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Taşınma Yardımı;

  • Riskli Binada en az 1 yıl kiracı olduklarını belgeleyen kiracılar evlerini boşalttıktan sonra başka bir binadan daire almak istediklerinde Mülk sahipleri gibi 100.000 TL 24 ay ila 120 ay vadeli aylık 0.35 -0.45 faiz oranlı Kentsel dönüşüm Kredisi kullanabilirler. Yada Binayı boşaltırken 1300 TL geri ödemesiz Taşınma Yardımı alabilirler.
  • Kentsel Dönüşüm Kredisi bakanlık ile anlaşmalı Bankalardan, Kira & Taşınma yardımı ise İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müd. başvuru ile alınmaktadır.

Binamızın nasıl yapacağız, müteahhit seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, Bina inşaatı için kullandığımız Kentsel Dönüşüm kredisini İnşaat Şirketine nasıl vereceğiz?